Публикација

ЕМС бр. 93

АКТИВНОСТИ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
Одговорни – као и увек
 
ПОТПИСИВАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Изградњa високонапонског далековода од Крагујевца до Краљева
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕНОСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Убрзан развој кабловске мреже
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОДРЖАВАЊА НОВИ САД
Подвизи далеководне екипе
 
ПОДРУЧЈЕ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ВАЉЕВО
Сложна екипа за све задатке
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ, СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ РАДА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА
Прогноза производње из обновљивих извора
 
ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Имплементација и пуштање у рад новог SCADA/EMS система
 
SCC
На хоризонту европских пројеката (26)
 
ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ: РАДЕ РИБИЋ МИША КРИЧКА
Колеге за сва времена
 
ТЕХНИЧКО-ПОСЛОВНA ПОСЕТA ЈАПАНУ
Импресије из Земље излазећег Сунца
 
МЕЂУНАРОДНА ЕКСПЕРТСКА САРАДЊА
Активности CIGRE
 
ПЛАНИНАРСКИ ПОДВИГ ЕМС-ОВОГ ДИСПЕЧЕРА
Застава ЕМС-а на врху Аконкагва
 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
Учење кроз рад

ЕМС бр. 92

НОВОГОДИШЊЕ ОБРАЋАЊЕ ДИРЕКТОРКЕ ЈЕЛЕНЕ МАТЕЈИЋ
Раст, развој и промене
 
ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ - ИЛИЈА ЦВИЈЕТИЋ
Стручност на првом месту
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕНОСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Завршена изградња кабловског вода за повезивање ТС Београд 45
 
НАПРЕДАК РАДОВА НА ТС БИСТРИЦА
„Расте“ нова трафостаница код Нове Вароши
 
ТС БОР 1 – ТС БОР 2
Осигурана стабилна веза
 
ПРОЈЕКАТ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА ЕЛЕМЕНТИМА ЕЕС
Tрећa годинa успешне реализације
 
ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА
Савремени концепт корпоративног управљања
 
КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ
Нови трендови и перспективе
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
Све о ветропарковима на једном месту

ОБУКЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Заједно до нових знања и бољих резултата
 
ИНТЕРВЈУ: МИЛОВАН АНДРИЋ
Андра - 13 година на челу Синдиката ЕМС

ЕМС бр. 91

ИЗГРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ
Савремено решење за сигурно напајање
 
ТС 220/110kV БИСТРИЦА
Радови успешно напредују
 
РЦО БЕОГРАД
Нови трансформатор у ТС Београд 4/17 пуштен под напон
 
РЦО НОВИ САД
Замена уређаја релејне заштите у ТС Зрењанин 2 и ТС Суботица 3
 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИДРО-ИНСТАЛАЦИЈА И САНИРАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ
Нови сјај РЦО Крушевац
 
34. САВЕТОВАЊЕ CIGRE Србија
Електроенергетско раскршће Србије, региона и Европе
 
НАЈЗАПАЖЕНИЈИ РАДОВИ 34. САВЕТОВАЊА CIGRE СРБИЈА
Регионални процеси у складу са ENTSO-E регулативом
 
ПРОЈЕКАТ CROSSBOW
Чиста енергијa широм Европе
 
INTERNATIONAL YOUTH ENERGY FORUM 2019.
Запажено учешће представника ЕМС-а на форуму у Санкт Петербургу
 
ПД ЕЛЕКТРОИСТОК-ПРОЈЕКТНИ БИРО
Низ успешних година
 
ПД ЕЛЕКТРОИСТОК-ИЗГРАДЊА
Градимо за будућност
 
SCADA/EMS У НДЦ-у ЕМС АД
Модернизација SCADA/EMS система
 

ЕМС бр. 90

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Повезни кабловски водови за Београд на води
 
ПОЧЕТАК ЗНАЧАЈНОГ ПРОЈЕКТА
Изградња 110 kV кабловског вода ТС Крушевац 1 – ТС Крушевац 3
 
ДВ 2x110kV бр. 101АБ ТС БЕОГРАД 3 – ТЕ КОСТОЛАЦ А
Успешно спровођење сложене реконструкције
 
КРИСТИНА БОЈОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Вредности Електромреже Србије – вредности сваког од нас
 
ТС НИШ 2 И ТС ЛЕСКОВАЦ 2
Имплементација даљинског управљања
 
САРАДЊА СА ЗАШТИТНИЦИМА ПРИРОДЕ
Одговорни према свету који нас окружује
 
РАЗВОЈ ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА
Тренинг центар – бржи пут до успеха
 
УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНИХ
Здравље на првом месту
 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НОВИМ ОПЕРАТИВНИМ ИЗАЗОВИМА
Локална имплементација ENTSO-E CGM програма
 
МЕЂУНАРОДНА ПАНОРАМА
Изaзoви у рajу
 
ПРИЗНАЊЕ ЗА ЕМС АД
Захвалница Министарства одбране
 
СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ
Десета седница Скупштине Синдиката ЕМС

ЕМС бр. 89

ПРОЈЕКТИ ПРИКЉУЧЕЊА ВЕТРОЕЛЕКТРАНА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ
Повезујемо снагу ветра
 
АЛЕКСАНДАР КУРЋУБИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ТРЖИШТЕ
Промене, развој и унапређења
 
ИЛИЈА ЦВИЈЕТИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Модернизација донела резултате
 
УНАПРЕЂЕЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И ЕЛИМИНИСАЊЕ РИЗИКА
Пројекат даљинског управљања елементима ЕЕС
 
ДАЛЕКОВОДИ И ТРАФОСТАНИЦE
Још једна успешна година
 
ХАВАРИЈА НА КАБЛУ 110 kV бр. 172
Удруженим снагама до успешне санације
 
ОБУКА И ТАКМИЧЕЊЕ У КРУШЕВЦУ
Едукација уз нову енергију
 
САРАДЊА СА ЈАО (JOINT ALLOCATION OFFICE)
Пут до јединственог европског тржишта електричне енергије
 
РАЗМЕНА ЗНАЊА И ИСКУСТАВА
Међународна диспечерска радионица
 
СИМПОЗИЈУМ CIGRE СРБИЈА
Перспективе и развој електроенергетског сектора

УНАПРЕЂЕЊЕ SAP СИСТЕМА
Миграција на SAP HANA платформу
 
ЕМС ДОДЕЛИО СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА
Улагање у будућност

ЕМС бр. 88

АКТИВНОСТИ НА ВИСОКОНАПОНСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА
Сарадњом до резултата
 
ДВ 2X110KV БР. 101АБ ТС БЕОГРАД 3 – ТЕ КОСТОЛАЦ
Реконструкција важног далековода
 
ДВ ТС БЕОГРАД 5 – ТС СТАРА ПАЗОВА, УВОЂЕЊЕ У ТС КРЊЕШЕВЦИ
Завршена изградња повезних 110kV водова за ТС Крњешевци
 
КАБЛОВСКА ТЕХНОЛОГИЈА У ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
Инвестициони пројекти изградње високонапонске кабловске мреже
 
КБ 1151 ТС БЕОГРАД 15 – ТС БЕОГРАД 17
Санацијa хаварије на каблу
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОДРЖАВАЊА НОВИ САД
Низање километара адаптације 110 kV далековода
 
ПОДРУЧЈE ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА НИШ
Замена 400 kV растављача у ТС Ниш 2
 
ТС ОБРЕНОВАЦ
Успешно реализовано привремено прикључење блока ТЕНТ А6 на преносни систем
 
СРЂАН СУБОТИЋ, РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ОДНОСЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА
Енергетика – носилац европског развоја
 
SAP QUALITY AWARDS ДОДЕЛА НАГРАДА У ПОЉСКОЈ
Лидери у иновацијама
 
КРИСТИНА БОЈОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Заједничке вредности, заједнички успех
 
ПОДРШКА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА
Уручене стипендије средњошколцима

ЕМС бр. 87

ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛЕНА МАТЕЈИЋ
Спремни за следећих 60 година
 
60 ГОДИНА ПРЕНОСА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Прича о успеху
 
РАЗВОЈ УПРАВЉАЊА
Како је расло срце система
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОДРЖАВАЊА БЕОГРАД
Нашег смо старца вратили на ноге...
 
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ДВ ЗА ТС 110/10 KV КРАЉЕВО 6 (РИБНИЦА)
Успешан завршетак радова
 
ТС 220/110kV БИСТРИЦА
Изградња нове трафостанице код Нове Вароши
 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВ ТС ВАЉЕВО 3 – ХЕ ЗВОРНИК
Један далековод, море изазова
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Интеграција националног тржишта у регионално и европско
 
 
МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
ЕМС у потпуности спреман за прелазак на CIM формат
 
ПД ЕЛЕКТРОИСТОК-ПРОЈЕКТНИ БИРО
Традиција успеха
 
ПД ЕЛЕКТРОИСТОК-ИЗГРАДЊА
Градимо за будућност
 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ
Противпожарне вежбе у објектима ЕМС АД

ЕМС бр. 86

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦА
Радови не престају 
 
ДВ 2X110 KV КРАЉЕВО 1 – КРАЉЕВО 2
Примена савремених технологија
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОДРЖАВАЊА КРУШЕВАЦ
Ефикасна санација
 
ПОДРУЧЈE ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ВАЉЕВО
Радови у ТС Пожега
 
АДМИНИСТРАЦИЈА И ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ПОРЕКЛА
Од белог папира до зеленог сертификата
 
БОЈАНА ЛЕЖАЈИЋ, РУКОВОДИЛАЦ САМОСТАЛНОГ СЕКТОРА ЗА ЛОГИСТИКУ
Рецепт за успех
 
РАНКО ЧЕЈОВИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФТО И ЗАШТИТУ ПОСЛОВАЊА
Безбедност пре свега
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА КРОЗ УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Едукација као кључ успеха
 
ОЛИВЕРА РАДОВИЋ, РУКОВОДИЛАЦ САМОСТАЛНОГ СЕКТОРА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЕМС АД
Првих десет година
 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
Програмски модул „Возни парк“
 
ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ МР ДРАГАНА БАЛКОСКОГ
Сведок узбудљивих времена
 
ДEJAН MИЛOJEВИЋ ПOКOРИO ВИСИНE AФРИКE
EMС нa врху Kилимaнџарa

ЕМС бр. 85

ПРВА СЕКЦИЈА ТРАНСБАЛКАНСКОГ КОРИДОРА
Будућност је почела
 
ДВ ВАЉЕВО 1 – ВАЉЕВО 2
Успешан завршетак посла
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОДРЖАВАЊА БЕОГРАД
Небо је граница – ми креирамо будућност!
 
ПРОЈЕКАТ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА ЕЛЕМЕНТИМА ЕЕС
Померање граница
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
Нова систематизација и организација у ЕМС АД
 
РАЗГОВОР СА ЕМС-ОВИМ ДИСПЕЧЕРКАМА
Четири даме диспечерске сале
 
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ
Незаменљива подршка систему и компанији
 
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
Осавремењивање у складу са европским директивама
 
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
InterTSO састанак у Београду

СЕРТИФИКАЦИОНA ПРОВЕРА
Потпуна усаглашеност са стандардима
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА
Стипендије за студенте и средњошколце
 
SEMS SPORTS TEAM BUILDING - КОПАОНИК 2017.
Радни, едукативн и спортски сусрети (странe 44-45)

ЕМС бр. 84

ДВ 2x400kV ПАНЧЕВО 2 – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Ближи се крај изградње 
 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦА
У петој брзини
 
ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
Реконструкција двоструког ДВ-а 106АБ/1
 
СТУДЕНТИ ИЗ У СЛУЖБИ ЗА ДВ ПОГОНА БЕОГРАД
Пракса као почетак – знање као циљ
 
МЕЂУНАРОДНИ САСТАНАК ДИСПЕЧЕРА У МАЂАРСКОЈ
Корисна размена искустава
 
ПОЧЕТАК ПРОГНОЗЕ ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ ВЕТРОЕЛЕКТРАНА
Припремне активности и стицање неопходних знања
 
ФАБРИЧКА ПРИЈЕМНА ИСПИТИВАЊА СТАКЛЕНИХ ИЗОЛАТОРА
Стручни тим ЕМС-а у Русији
 
ЦЕНТАР ЗА КООРДИНАЦИЈУ СИГУРНОСТИ
Критичне ситуације у мрежи
 
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Пројекат OPDE у ЕМС АД

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕМС АД
Где смо данас?
 
СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ И СТУДЕНТЕ
Улагање у будућност
 
ЈУБИЛЕЈ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС
25 година солидарности