Јавне набавке малих вредности

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 224 15 0 – Мерење буке, по партијама 27.Jul 2015 11:30

ЈН 224 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 224 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

ЈН 173 15 0 – Набавка воде за апарате са испоруком на ТС 23.Jun 2015 12:30

ЈН 173 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 173 15 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 115 15 0 – Апарати за заваривање 15.Jun 2015 12:30

ЈН 115 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 115 15 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 129 15 0 – Пројектори 04.Jun 2015 11:00

ЈН 129 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 129 15 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 105 15 0 – Лампе 02.Jun 2015 12:00

ЈН 105 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 105 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 130 15 0 – Скенери за баркодирање 02.Jun 2015 11:00

ЈН 130 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 130 15 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 107 15 0 – Услуге омладинских и студентских задруга 19.May 2015 12:00

ЈН 107 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 107 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештање о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 39 15 0 – Услуге одржавања пословног екстеријера 14.May 2015 11:30

ЈН 39 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 39 15 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 7 15 0 – Деловодници и доставне књиге 15.Apr 2015 11:00

ЈН 7 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 7 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 9 15 0 – Апарат за копирање 09.Apr 2015 11:00

ЈН 9 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 9 15 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору