Јавне набавке малих вредности

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 1 16 0 – Услуге омладинских и студентских задруга 25.Feb 2016 10:30

ЈН 1 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 1 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 379 15 0 – Претходни и периодични лекарски прегледи за Погоне Бор, Ваљево, Крушевац и Нови Сад по партијама 08.Dec 2015 11:00

ЈН 379 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 379 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о обустави поступка набавке мале вредности
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 380 15 0 – Набавка услуге временске прогнозе 19.Nov 2015 11:00

ЈН 380 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 380 15 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 409 15 0 – Папир за копирање 12.Nov 2015 11:00

ЈН 409 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 409 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора

ЈН 469 15 0 – Новогодишњи поклони 06.Nov 2015 12:00

ЈН 469 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 469 15 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 356 15 0 – Превентивни лекарски прегледи запослених 04.Nov 2015 11:00

ЈН 356 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 356 15 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 428 15 0 – Полице за смештај робе у магацин 30.Oct 2015 11:00

ЈН 428 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 428 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 427 15 0 – Израда амбалаже за робу из магацина 30.Oct 2015 09:30

ЈН 427 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 344 15 0 – Штампани обрасци 20.Oct 2015 10:00

ЈН 344 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 344 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 343 15 0 – Фасцикле, свеске, регистратори 13.Oct 2015 12:00

ЈН 343 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 343 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за поднодшење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору