Јавне набавке малих вредности

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 80 16 0 – Обуке за преносни систем, по партијама 26.May 2016 10:00

ЈН 80 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 80 16 0 - Конкурсна документација
Партија 1 - Одлука о додели уговора
Партија 2 - Одлука о додели уговора

ЈН 49 16 0 – Услуга техничке контроле пројектне документације, по партијама 05.May 2016 13:00

ЈН 49 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 49 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о обустави поступка - Партија 1
Обавештење о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о обустави поступка - Партија 3

ЈН 83 16 0 – Шпедитерске услуге 22.Apr 2016 09:00

ЈН 83 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 83 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 29 16 0 – Продукција (штампа) пропагандног материјала 05.Apr 2016 10:00

ЈН 29 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 29 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 34 16 0 – Шпедитерске услуге 07.Apr 2016 12:00

ЈН 34 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 34 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 43 16 0 – Техничка контрола главног пројекта реконструкције и доградње ТС 220/110kV Краљево 3 у ТС 400/220/110kV Краљево 3 12.Apr 2016 08:30

ЈН 43 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 43 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2

ЈН 9 16 0 – Набавка робе за бифе, по партијама 14.Mar 2016 12:00

ЈН 9 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 9 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4

ЈН 12 16 0 – Деловодници и доставне књиге 14.Mar 2016 08:30

ЈН 12 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 12 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 505 15 0 – Превентивни лекарски прегледи запослених 02.Mar 2016 11:00

ЈН 505 15 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 505 15 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

ЈН 11 16 0 – Набавка еспресо кафе 29.Feb 2016 11:00

ЈН 11 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 11 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору