Јавне набавке малих вредности

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
JН 336 13 0 – Набавка топлих напитака 06.Dec 2013 11:00

JН 336 13 0 - Позив за подношење понуда - Набавка топлих напитака
JН 336 13 0 - Конкурсна документација - Набавка топлих напитака
Обавештење о обустави поступка

ЈН 304 13 0 – Сигналне лампе за далеководе 03.Dec 2013 10:00

ЈН 304 13 0 - Позив за подношење понуда - Сигналне лампе за далеководе
ЈН 304 13 0 - Конкурсна документација - Сигналне лампе за далеководе
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

JН 316 13 0 – Техничка контрола елабората геомеханике ТС Краљево 3 03.Dec 2013 10:00

ЈН 316 13 0 - Позив за подношење понуда - Техничка контрола елабората геомеханике ТС Краљево 3
ЈН 316 13 0 - Конкурсна документација - Техничка контрола елабората геомеханике ТС Краљево 3
Прилог 1 : Извод из геомеханичког елабората
Прилог 2 : ТС Краљево 3 - ситуација са диспозицијом
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 333 13 0 – Апарати за брзо мерење алкохола у крви 29.Nov 2013 10:00

ЈН 333 13 0 - Позив за подношење понуда - Апарати за брзо мерење алкохола у крви
ЈН 333 13 0 - Конкурсна документација - Апарати за брзо мерење алкохола у крви
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 334 13 0 – Техничка контрола елабората геомеханике ТС Бистрица 26.Nov 2013 10:30

ЈН 334 13 0 - Позив за подношење понуда - Техничка контрола елабората геомеханике ТС Бистрица
ЈН 334 13 0 - Конкурсна документација - Техничка контрола елабората геомеханике ТС Бистрица
Појашњење конкурсне документације бр.1
Допуна конкурсне документације
Извод из пројекта
Садржај геотехничког елабората
Ситуација са положајем бушотина
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 160 13 0 Набавка двогледа 03.Sep 2013 10:00

ЈН 160 13 0 - Позив за подношење понуда - Набавка двогледа
ЈН 160 13 0 - Конкурсна документација - Набавка двогледа
ЈН 160 13 0 - Обавештење о обустави поступка

ЈН 153 13 0 – Апарати за брзо мерење алкохола у крви 02.Aug 2013 10:00

ЈН 153 13 0 - Позив за подношење понуда - Апарати за брзо мерење алкохола у крви
ЈН 153 13 0 - Конкурсна документација - Апарати за брзо мерење алкохола у крви
ЈН 153 13 0 - Обавештење о обустави поступка ЈН

ЈН 260 12 0 – Услуга физичко техничког обезбеђења објеката JP EMS 07.Feb 2013 08:00

Одлука о измени уговора о јавној набавци