Јавне набавке малих вредности

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 134 16 0 – Техничка контрола техничке документације за изградњу: ДВ 110kv број 116/1 Севојно Косјерић реконструкција 07.Jul 2016 14:00

ЈН 134 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 134 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 130 16 0 – Услуге техничке контроле пројектне документације, по партијама 05.Jul 2016 09:30

ЈН 130 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 130 16 0 - Конкурсна документација

ЈН 127 16 0 – Израда обележја предузећа у пословним објектима 20.Jun 2016 10:00

ЈН 127 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 127 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 31 16 0 Услуге вештачења, по партијама 16.Jun 2016 10:00

ЈН 31 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 31 16 0 - Конкурсна документација

ЈН 106 16 0 – Набавка беле технике 16.Jun 2016 09:00

ЈН 106 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 106 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 73 16 0 – Обуке за SCADA системе, по партијама 15.Jun 2016 12:00

ЈН 73 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 73 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору

ЈН 79 16 0 – Обуке за портфолио програмско и пројектно управљање 15.Jun 2016 11:00

ЈН 79 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 79 16 0 - Конкурсна документација

ЈН 74 16 0 – Обука за термографере 14.Jun 2016 11:30

ЈН 74 16 0 - Обука за термографере
ЈН 74 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 75 16 0 – Курсеви из Siprotec 14.Jun 2016 08:30

ЈН 75 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 75 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 72 16 0 – Обуке за рад са бројилима електричне енергије, по партијама 13.Jun 2016 10:30

ЈН 72 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 72 16 0 - Конкурсна документација