Јавне набавке мале вредности архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 71 16 0 – CCNA обуке, по партијама 08.Jun 2016 11:00

ЈН 71 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 71 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о обустави поступка - Партија 1
Обавештење о обустави поступка - Партија 2

ЈН 81 16 0 – Обуке из области страних језика 08.Jun 2016 10:00

ЈН 81 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 81 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

ЈН 78 16 0 БЗР обуке, по партијама 07.Jun 2016 09:30

ЈН 78 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 78 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2

ЈН 58 16 0 – Пражњење септичких јама 06.Jun 2016 11:00

ЈН 58 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 58 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН – 88 16 0 SAP обуке, по партијама 02.Jun 2016 10:00

ЈН 88 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 88 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Обавештење о закљученом уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговора - Партија 3

ЈН 60 16 0 – Збрињавање комуналног отпада, по партијама 01.Jun 2016 11:30

ЈН 60 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 60 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5

ЈН 80 16 0 – Обуке за преносни систем, по партијама 26.May 2016 10:00

ЈН 80 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 80 16 0 - Конкурсна документација
Партија 1 - Одлука о додели уговора
Партија 2 - Одлука о додели уговора

ЈН 49 16 0 – Услуга техничке контроле пројектне документације, по партијама 05.May 2016 13:00

ЈН 49 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 49 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о обустави поступка - Партија 1
Обавештење о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о обустави поступка - Партија 3

ЈН 83 16 0 – Шпедитерске услуге 22.Apr 2016 09:00

ЈН 83 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 83 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 43 16 0 – Техничка контрола главног пројекта реконструкције и доградње ТС 220/110kV Краљево 3 у ТС 400/220/110kV Краљево 3 12.Apr 2016 08:30

ЈН 43 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 43 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2