Јавне набавке мале вредности архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
284 17 Услуге прогнозе времена 24.Nov 2017 11:30

ЈН 284 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 284 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 304 17 Новогодишњи поклони 21.Nov 2017 09:30

ЈН 304 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 304 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 275 17 Актуарске услуге 20.Nov 2017 10:00

ЈН 275 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 275 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 2 17 - Услуге омладинских и студентских задруга 10.Apr 2017 10:00

ЈН 2 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 2 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 303 16 0 - Тоалет папир и убруси 11.Oct 2016 09:30

ЈН 303 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 303 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 230 16 0 – Услуге техничке контроле пројектне документације, по партијама 31.Aug 2016 10:00

ЈН 230 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 230 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговора - Партија 1
Обавештење о закљученом уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговора - Партија 3

ЈН 220 16 0 – Опрема за прву помоћ 30.Aug 2016 11:00

ЈН 220 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 220 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговра
Обавештење о закљученом уговора

ЈН 214-16-0 – CCNA обуке , по партијама 16.Aug 2016 12:00

ЈН 214 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 214 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Партија 1- Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору

ЈН 172 16 0 – Опрема и средства за одржавање хигијене 03.Aug 2016 11:00

ЈН 172 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 172 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне докуметнације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 215 16 0 Збрињавање комуналног отпада, по партијама 02.Aug 2016 11:30

ЈН 215 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 215 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Обавештење о обустави поступка - Партија 1
Обавештење о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о обустави поступка - Партија 5
Обавештење о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о обустави поступка - Партија 4