Јавне набавке архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 194 13 0 – Набавка рачунара и монитора 07.Oct 2013 10:00

ЈН 194 13 0 - Позив за подношење понуда - Набавка рачунара и монитора
ЈН 194 13 0 - конкурсна документација - Набавка рачунара и монитора
ЈН 194 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.1
ЈН 194 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.2
ЈН 194 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.3
ЈН 194 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.4
ЈН 194 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.5
ЈН 194 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.6
Партија 1 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партије од 1 до 5 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партија 1 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партија 3 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партија 4 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партија 5 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партија 2 - Обавештење о обустави поступка ЈН
Партија 1 - Обавештење о обустави поступка ЈН
Партија 3 - Обавештење о обустави поступка ЈН
Партија 4 - Обавештење о обустави поступка ЈН
Партија 5 - Обавештење о обустави поступка ЈН

ЈН 170 13 0 – Ласерско снимање далековода 04.Oct 2013 11:00

ЈН 170 13 0 – Позив за подношење понуда - Ласерско снимање далековода
ЈН 170 13 0 – Конкурсна документација - Ласерско снимање далековода
ЈН 170 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.1
ЈН 170 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.2
ЈН 170 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.3
ЈН 170 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.4
ЈН 170 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.5
ЈН 170 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.6
ЈН 170 13 0 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 183 13 0 – Рaдoви нa зaмeни стoлaриje 01.Oct 2013 10:00

ЈН 183 13 0 - Позив за подношење понуда - Рaдoви нa зaмeни стoлaриje
ЈН 183 13 0 - Конкурсна документација - Рaдoви нa зaмeни стoлaриje
ЈН 183 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 193 13 0 – Резервни делови за рачунаре 27.Sep 2013 10:00

ЈН 193 13 0 – Позив за подношење понуда - Резервни делови за рачунаре
ЈН 193 13 0 – Конкурсна документација - Резервни делови за рачунаре
ЈН 193 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.1
ЈН 193 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.2
ЈН 193 13 0 – Појашњење конкурсне документације бр.3
ЈН 193 13 0 - Партија 3 - Обавештење о обустави поступка
ЈН 193 13 0 - Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору

ЈН 159 13 0 – Набавка услуге израде студија по партијама 29.Aug 2013 10:00

Одлука о измени уговора о јавној набавци - Партија 1

ЈН 220 13 0 – Извођење АКЗ радова на стубовима далековода 29.Aug 2013 10:00

Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 4 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 5 - Обавештење о закљученом уговору

ЈН 55 13 0 Изградња 110 kV ДВ Мајданпек 2 – Мосна 17.Jul 2013 10:30

Одлука о измени уговора о јавној набавци
Одлука о измени уговора о јавној набавци бр.2

ЈН 50 13 0 – Обуке из области подршке SAP систему 13.Jun 2013 10:00

Одлука о измени уговора о јавној набавци

ЈН 64 13 0 Надоградњa софтверског алата TNA са DACF компонетом и прогнозом губитака у преносу 03.Jun 2013 08:00

Одлука о измени уговора о јавној набавци

ЈН 244 12 0 – Набавка специјалног проводника и пратеће спојне опреме и изолатора као и извођење радова на замени постојећег на прелазу далековода 220kV и 400kV преко реке Дунав 18.Mar 2013 10:00

ЈН 244 12 0 - Одлука о измени уговора о јавној набавци