Јавне набавке архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 541 15 0 – Извођење радова на ДВ 110 kV број 104/2 Београд 5 – Београд 32, прелазак Саве, реконструкција 05.May 2016 12:00

ЈН 541 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 541 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 41 16 0 – Резервни делови за енергетске трансформаторе 04.May 2016 09:30

ЈН 41 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 41 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 560 15 0 – Радови на адаптацији ресторана, амбуланте и дела пословне зграде ЈП ЕМС у Војводе Степе 412 28.Apr 2016 11:00

ЈН 560 15 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 560 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о измени уговора

ЈН 22 16 0 – Адаптација ДВ 110 kV бр.133/1 са израдом потребне техничке документације и заменом пратеће опреме 26.Apr 2016 11:30

ЈН 22 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 22 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 528 15 0 – Грађевински радови на ТС Србобран 26.Apr 2016 10:30

ЈН 528 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 528 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продуженом року за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.3
Измена конкурсне документације бр.6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.7
Измена конкурсне документације бр.8
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.6
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора о јавној набавци

ЈН 21 16 0 – Адаптација ДВ 110 kV бр.117/2 са израдом потребне техничке документације и заменом пратеће опреме 26.Apr 2016 09:30

ЈН 21 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 21 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 550 15 0 – Геодетске услуге (израде пројеката парцелације, препарцелације, етажирање објеката, израде елабората потребних за уцртавање објеката у катастар и слично 25.Apr 2016 12:00

ЈН 550 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 550 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 17 16 0 – Израда просторног плана подручја посебне намене за ДВ 2×400 kV Бајина Башта – граница Црне Горе и ДВ 2×400 kV Бајина Башта – граница Босне и Херцеговине 25.Apr 2016 11:00

ЈН 17 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 17 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 25 16 0 – Услуге одржавања софтвера TNA 25.Apr 2016 09:30

ЈН 25 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 25 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 6 16 0 – Извођење радова на рeконструкцији ДВ 110kV број 115/3 Чачак 2 – Чачак 1 22.Apr 2016 13:00

ЈН 6 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 6 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору