Јавне набавке архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 46 16 0 – Резервни делови за сопствену потрошњу, по партијама 24.May 2016 12:00

ЈН 46 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 46 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Партија 1 - Одлука о додели уговора
Партија 2 - Одлука о додели уговора

ЈН 36 16 0 – Израда пројектно техничке документације за адаптацију командне зграде на ТС Ваљево 3 23.May 2016 12:00

ЈН 36 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 36 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустав поступка

ЈН 54 16 0 – Набавка ормана за кључеве 23.May 2016 10:30

ЈН 54 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 54 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 37 16 0 – Одржавање софтверског пакета „ASPEN“ 23.May 2016 09:30

ЈН 37 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 37 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 53 16 0 – Унапређење ТК напајања 19.May 2016 10:00

ЈН 53 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 53 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 565 15 0 Набавка намештаја и опреме за кухињу за ресторан у пословној згради ЈП ЕМС, Војводе Степе 412, по партијама 17.May 2016 12:00

ЈН 565 15 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 565 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Измена конкурсне документације бр.7
Измена конкурсне документације бр.8
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.3
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈН 39 16 0 – Продужење подршке за Primаvеrа лиценце 16.May 2016 10:30

ЈН 39 16 0 – Позив за подношење понуда
39 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустав поступка

ЈН 40 16 0 – Услуге одржавања и поправке трансформатора 12.May 2016 09:30

ЈН 40 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 40 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 27 16 0 – Резервни делови даљинско управљање 09.May 2016 11:00

ЈН 27 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 27 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈН 557 15 0 – Спојна и прикључна опрема за инвестиције 09.May 2016 08:30

ЈН 557 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 557 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.12
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.13
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.14
Појашњење конкурсне документације бр.15
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.16
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.6
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка