Јавне набавке архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 59 16 0 – Набавка, уградњa и повезивање система радио веза ТС са пословним објектом у Војводе Степе 412 09.Jun 2016 09:30

ЈН 59 15 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 59 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 30 16 0 – Услуге одржавања и поправке теретних и специјалних 06.Jun 2016 11:30

ЈН 30 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 30 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

ЈН 47 16 0 -Набавка оптичких појачивача са пратећом опремом 06.Jun 2016 09:30

ЈН 47 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 47 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

115 16 0 – Набавка електричне енергије за поркиће губитака у преносном систему за другу половину 2016 03.Jun 2016 09:30

115 16 0 - Набавка електричне енергије за поркиће губитака у преносном систему за другу половину 2016
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1

ЈН 42 16 0 – Надоградња рачунарске и мрежне инфраструктуре у ЈП ЕМС 03.Jun 2016 09:30

ЈН 42 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 42 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 525 15 0 – Услуга стручног надзора над изградњом објекта Тетреб на Копаонику 31.May 2016 12:00

ЈН 525 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 525 15 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документаиције бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 52 16 0 – АКУ батерије за ТС Смедерево 3 31.May 2016 11:00

ЈН 52 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 52 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештње о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 90 16 0 – Организација корпоративног догађаја 27.May 2016 11:00

ЈН 90 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 90 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 109 16 0 – Прерада техничке документације за изградњу ДВ 400 kv 401/1 Београд 8 – Дрмно – увођење ДВ у Смедерево 3 27.May 2016 09:30

ЈН 109 16 0 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 109 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 46 16 0 - Резервни делови за сопствену потрошњу, по партијама 24.May 2016 12:00

ЈН 46 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 46 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Партија 1 - Одлука о додели уговора
Партија 2 - Одлука о додели уговора
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору