Јавне набавке архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 57 16 0 – Процене угрожености објеката од пожара 21.Jun 2016 10:00

ЈН 57 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 57 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 48 16 0 – Изолатори за далеководе и трафостанице, обликована у две партије 20.Jun 2016 12:30

ЈН 48 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 48 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Појашњење конкурсне документације бр.11
Појашњење конкурсне документације бр.12
Појашњење конкурсне документације бр.13
Појашњење конкурсне документације бр.14
Појашњење конкурсне документације бр.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Партија 1 - Одлука о закључењу оквирног споразума
Партија 2 - Одлука о закључењу оквирног споразума
Партија 2 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом појединачном уговору - Партија 2ЈН 50 16 0 – АКУ батерије, дизел агрегати, по партијама 20.Jun 2016 11:00

ЈН 50 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 50 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

ЈН 114 16 0 – Пројекат ревизије нормирања радних места 20.Jun 2016 08:00

ЈН 114 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 114 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 561 15 0 – Радови на реконструкцији и доградњи виле „Тетреб“ на Копаонику 17.Jun 2016 13:30

ЈН 561 15 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 561 15 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6; бр.7; бр.8,бр.9,бр.10,бр.11,бр.12;бр.14;бр.15;бр.16; бр.17;бр.18;бр.19; бр.20
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.21
Појашњење конкурсне документације бр.22
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Измена конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.23
Појашњење конкурсне документације бр.24
Измена конкурсне документације бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.25
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 62 16 0 – Мерни трансформатори 17.Jun 2016 09:30

ЈН 62 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 62 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 89 16 0 Набавка путничких возила ниже класе са услугом одржавања у гарантном року 16.Jun 2016 11:00

ЈН 89 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 89 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 84 16 0 – Услуге одржавања пословног екстеријера 14.Jun 2016 09:30

ЈН 84 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 84 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 67 16 0 – Израда пројектно техничке документације за адаптацију простора пословне зграде ЈП ЕМС, Кнеза Милоша 11 10.Jun 2016 13:00

ЈН 67 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 67 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 63 16 0 – Лампе, по партијама 09.Jun 2016 11:00

ЈН 63 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 63 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија 2
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору