Јавне набавке архива

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 448 14 0 – Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС 14.Apr 2018 00:00

ЈН 448 14 0 – Позив за подношење понуда пријава
ЈН 448 14 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 428 13 0 – Квалификациoни поступак за извођење грађевински радова у високонапонским постројењима ЈП ЕМС 05.May 2017 12:00

ЈН 428 13 0 – Позив за подношење пријава
ЈН 428 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр.11
Појашњење конкурсне документације бр.12
Појашњење конкурсне документације бр.13
Oбавештење о признавању квалификације

ЈН 51 16 0 – Набавка грађевинског материјала за стубове ДВ и портале (по партијама) 30.Jun 2016 09:30

ЈН 51 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 51 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2
Партија 1 - Одлука о обустави поступка
Партија 2 - Одлука о додели уговора
Партија 3 - Одлука о обустави поступка
Партија 4 - Одлука о додели уговора
Партија 5 - Одлука о додели уговора
Партија 6 - Одлука о додели уговора
Партија 7 - Одлука о додели уговора
Партија 8 - Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 1
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 3

ЈН 91 16 0 – Резервни делови за високонапонску опрему (по партијама) 28.Jun 2016 09:30

ЈН 91 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 91 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Партија 4 - Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈН 64 16 0 – Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње, по партијама 27.Jun 2016 12:30

ЈН 64 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 64 16 0 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Обавештење о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈН 85 16 0 – Радови са пратећим материјалом на адаптацији оптичких разделника 27.Jun 2016 11:30

ЈН 85 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 85 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈЈН 93 16 0 – Анализа трендова и стручна експертиза везана за позиционирање ЈП ЕМС на регионалном и пан-европском нивоу 24.Jun 2016 10:00

ЈН 93 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 93 16 0 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустав поступка

ЈН 103 16 0 – Уређаји за телекомуникације 23.Jun 2016 14:00

ЈН 103 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 103 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 68 16 0 – Ормани инвертора 21.Jun 2016 11:00

ЈН 68 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 68 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 69 16 0 – Oрмани исправљача 21.Jun 2016 10:00

ЈН 69 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 69 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору