Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 244 17 - Набавка енергетског трансформатора 400kV 06.Feb 2018 10:30

ЈН 244 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 244 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

ЈН 353 17 – Assesment пројекат – трећа фаза 05.Feb 2018 11:00

ЈН 353 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 353 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора

ЈН 361 17 - Услуга подршке за ДМС лиценце 05.Feb 2018 10:00

ЈН 361 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 361 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 272 17 - Струјни и напонски трансформатори 110 kV 02.Feb 2018 10:00

ЈН 272 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 272 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 368 17 - Организација службених путовања 31.Jan 2018 10:30

ЈН 368 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 368 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора

ЈН 307 17 - Контролни и испитни уређаји за аутоматику и локално управљање 31.Jan 2018 10:00

ЈН 307 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 307 17 - Конкурсна документација

ЈН 312 17 - CU уже за уземљење за ТС Србобран 29.Jan 2018 15:07

ЈН 312 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 312 17 - Конкурсна документација

JН 319 17 – Продужење подршке за софтвер Veeam 29.Jan 2018 11:30

ЈН 319 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 319 17 - Конкурсна документација

ЈН 292 17– Резервни делови за уређаје за обрачунско мерење 23.Jan 2018 11:30

ЈН 292 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 292 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 271 17 - Услуге из области заштите животне средине 23.Jan 2018 10:00

ЈН 271 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 271 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1