Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 273 17 - Одржавање теренских возила више класе 03.Nov 2017 11:00

ЈН 273 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 273 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4

ЈН 262 17 – Апарати за заваривање 03.Nov 2017 10:30

ЈН 262 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 262 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 209 17 - Испитни уређаји, по партијама 02.Nov 2017 10:00

ЈН 209 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 209 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 221 17 - Уређење парка на НДЦ-у 02.Nov 2017 10:00

ЈН 221 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 221 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 176 17- Услуга стручног надзора током реконструкције путничких лифтова у пословној згради ЕМС АД 01.Nov 2017 10:00

ЈН 176 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 176 17 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавке

ЈН 178 17 - Техничка контрола пројектне документације за реконструкцију ДВ бр.117/1 и 121/1 Бгд 2- Бгд 22 – Бгд 35 31.Oct 2017 11:00

ЈН 178 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 178 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 234 17 - Надоградња SAP система 30.Oct 2017 10:00

ЈН 234 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 234 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.4

ЈН 218 17 - Обуке из области оптичких комуникационих система 30.Oct 2017 10:00

ЈН 218 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 218 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 230 17 – Набавка намештаја за пословне објекте ЕМС АД 23.Oct 2017 09:30

ЈН 230 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 230 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Oдлука о додели уговора

ЈН 180 17 - Услуге одржавања и поправке уређаја релејне заштите 23.Oct 2017 09:30

ЈН 180 17 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 180 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора