Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 413 17 - Таблице и знаци упозорења 23.Feb 2018 09:30

ЈН 413 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 413 17 - Конкурсна документација

ЈН 358 17 - Ручни алати (по партијама) 22.Feb 2018 10:00

ЈН 358 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 358 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3

ЈН 394 17 - Ситан канцеларијски материјал 19.Feb 2018 09:30

ЈН 394 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 394 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6

ЈН 202 17 – Геомеханичко испитивање тла, по партијама 13.Feb 2018 11:30

ЈН 202 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 202 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Исправка појашњења конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6

ЈН 237 17 - Услуга калибрације алкометара 12.Feb 2018 09:30

ЈН 237 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 237 17 - Конкурсна документација

ЈН 343 17 - Подршка активностима у области комуникације 09.Feb 2018 11:00

ЈН 343 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 343 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора

ЈН 294 17 - Oдводници пренапона 09.Feb 2018 10:00

ЈН 294 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 294 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 313 17 - Услуге поправке радионичког алата 08.Feb 2018 10:00

ЈН 313 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 313 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3

ЈН 281 17 – Периферна рачунарска опрема 07.Feb 2018 09:30

ЈН 281 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 281 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈN 244 17 – Procurement of 400kV power transformer 06.Feb 2018 10:30

JN 244 17 - Invitation for submitting bids
ЈН 244 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измењена конкурсна документација
Notification on extension of time limit for submission of bid/ application
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Notification on extension of time limit for submission of bid/ application