Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 269 17 - CU уже за уземљење 27.Nov 2017 12:00

ЈН 269 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 269 17 - Конкурсна документација

ЈН 189 17 - Извођење радова на изградњи монтажних објеката 27.Nov 2017 11:30

ЈН 189 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 189 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Допуна конкурсне документације

ЈН 259 17 – Израда елабората о процени вредности шуме у коридору високонапонског вода 27.Nov 2017 10:00

ЈН 259 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 259 17 - Конкурсна документација

ЈН 216 17 – Услуге сервисирања рачунара и монитора 27.Nov 2017 09:30

ЈН 216 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 216 17 - Конкурсна документација

ЈН 274 17 - Резервни делови за високонапонску опрему тип „Б“ 27.Nov 2017 09:30

ЈН 274 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 274 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 236 17 - Интеграција ревитализованог SCADA/EMS система у постојећу комуникациону инфраструктуру НДЦ 24.Nov 2017 10:00

ЈН 236 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 236 17 - Конкурсна документација

ЈН 175 17 – Набавка грађевинског материјала за стубове ДВ и портале (по партијама) 23.Nov 2017 10:30

ЈН 175 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 175 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3

ЈН 258 17 – Израда Плана детаљне регулације за изградњу вискоконапонског вода за повезивање ТС Аранђеловац 2 23.Nov 2017 10:00

ЈН 258 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 258 17 - Конкурсна документација

ЈН 211 17 – Спојна и прикључна опрема 23.Nov 2017 09:30

ЈН 211 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 211 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.5
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЈН 214 17 – Услуга продужења подршке за McAfee SIEM систем 22.Nov 2017 10:00

ЈН 214 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 214 17 - Конкурсна документација