Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 238 17 – Услуге подршке модулима САП система, по партијама 06.Dec 2017 11:30

ЈН 238 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 238 17 - Конкурсна документација

ЈН 252 17 – Софтвер за повезивање е-банкинг и пословног система 06.Dec 2017 11:00

ЈН 252 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 252 17 - Конкурсна документација

ЈН 276 17 – Израда извештаја о трансферним ценама 05.Dec 2017 12:00

ЈН 276 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 276 17 - Конкурсна документација

ЈН 217 17 – Услуге развојне подршке ДМС система 05.Dec 2017 10:00

ЈН 217 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 217 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 263 17 – Пумпе 05.Dec 2017 09:30

ЈН 263 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 263 17 - Конкурсна документација

ЈН 293 17 - Припрема и штампа материјала за пословну и канцеларијску употребу 04.Dec 2017 10:30

ЈН 293 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 293 17 - Конкурсна документација

ЈН 255 17 - Растављачи 110kV са и без ножева за уземљење 04.Dec 2017 09:30

ЈН 255 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 255 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 260 17 - Уређаји разни, по партијама 28.Nov 2017 12:00

ЈН 260 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 260 17 - Конкурсна документација

ЈН 213 17 – Услуга продужења подршке за ИБМ мониторинг систем 28.Nov 2017 11:30

ЈН 213 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 213 17 - Конкурсна документација

ЈН 207 17 – Услуге испитивања, контроле и одржавања стабилне опреме ЗОП, по партијама 28.Nov 2017 09:00

ЈН 207 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 207 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1