Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 272 17 - Струјни и напонски трансформатори 110 kV 30.Jan 2018 10:00

ЈН 272 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 272 17 - Конкурсна документација

ЈН 368 17 - Организација службених путовања 29.Jan 2018 17:25

ЈН 368 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 368 17 - Конкурсна документација

ЈН 312 17 - CU уже за уземљење за ТС Србобран 29.Jan 2018 15:07

ЈН 312 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 312 17 - Конкурсна документација

JН 319 17 – Продужење подршке за софтвер Veeam 29.Jan 2018 11:30

ЈН 319 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 319 17 - Конкурсна документација

ЈН 292 17– Резервни делови за уређаје за обрачунско мерење 23.Jan 2018 11:30

ЈН 292 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 292 17 - Конкурсна документација

ЈН 271 17 - Услуге из области заштите животне средине 23.Jan 2018 10:00

ЈН 271 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 271 17 - Конкурсна документација

ЈН 251 17 - Уља и мазива, по партијама 23.Jan 2018 09:30

ЈН 251 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 251 17 - Конкурсна документација

ЈН 285 17 Одржавање система СЦАДА/ЕМС/ММС 22.Jan 2018 12:00

ЈН 285 17 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 285 17 - Конкурсна документација

ЈН 324 17 - Израда елабората за процену вредности посечене шуме на расплету далековода код ТС Бистрица 22.Jan 2018 10:00

ЈН 324 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 324 17 - Конкурсна документација

ЈН 323 17 – Услуге техничког пријема изведених радова на монтажним објектима и израда енергетског пасоша 15.Jan 2018 13:17

ЈН 323 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 323 17 - Конкурсна документација