Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 371 13 0 – Напајање технолошке опреме у НДЦ 14.Feb 2014 10:00

ЈН 371 13 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 371 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.8
Обавештење о закључењу уговора

ЈН 218 13 0 – Набавка oпрeмe зa 400kV ДВ – увoђeње у ТС Београд 20 13.Feb 2014 10:00

ЈН 218 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 218 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 3 - Обавештење о обустави поступка

ЈН 402 13 0 – Набавка теренских возила 10.Feb 2014 10:00

ЈН 402 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 402 13 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 378 13 0- Обнова техничке подршке за SAP лиценце и куповина нових лиценци 05.Feb 2014 12:00

ЈН 378 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 378 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

ЈН 358 13 0 Набавка мерних трансформатора 03.Feb 2014 10:00

ЈН 358 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 358 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 4 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору

ЈН 385 13 0 – Услуга одржавања теретних и специјалних возила и дизел агрегата за подручје Ваљева 29.Jan 2014 10:00

ЈН 385 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 385 13 0 - Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 380 13 0 – Пуњиве батерије 28.Jan 2014 10:00

ЈН 380 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 380 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 369 13 0- Рачунарски прибор 27.Jan 2014 10:00

ЈН 369 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 369 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр.2
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 386 13 0 – Изрaдa извeштaja o трaнсфeрним цeнaмa 27.Jan 2014 10:00

ЈН 386 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 386 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 349 13 0 – Испитни уређаји за ВН опрему по партијама 24.Jan 2014 10:00

ЈН 349 13 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 349 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
Партија 4 - Обавештење о закљученом уговору