Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 428 13 0 – Квалификациoни поступак за извођење грађевински радова у високонапонским постројењима ЈП ЕМС 12.Jun 2018 12:00

ЈН 428 13 0 – Позив за подношење пријава
ЈН 428 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр.11
Појашњење конкурсне документације бр.12
Појашњење конкурсне документације бр.13
Обавештење о признавању квалификације
Oбавештење о признавању квалификације

ЈН 448 14 0 – Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС 14.Apr 2018 00:00

ЈН 448 14 0 – Позив за подношење понуда пријава
ЈН 448 14 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 380 17 – PC рачунари и монитори 23.Mar 2018 13:00

ЈН 380 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 380 17 - Конкурсна документација

ЈН 289 17 – Профилактичка испитивања, по партијама 23.Mar 2018 11:30

ЈН 289 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 289 17 - Конкурсна документација

ЈН 412 17 Изнајмљивање услуге штампања у ЕМС АД 22.Mar 2018 11:00

ЈН 412 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 412 17 - Конкурсна документација

ЈН 393 17 – Машински потрошни материјали, по партијама 22.Mar 2018 09:00

ЈН 393 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 393 17 - Конкурсна документација

ЈН 379 17 – Извођење грађевинских радова, ентеријерских и занатских радова на пословним зградама, складиштима и помоћним објектима ЕМС 19.Mar 2018 09:00

ЈН 379 17 - Позив за подношење пријава
ЈН 379 17 - Конкурсна документација

ЈН 254 17 - Радна опрема, по партијама 16.Mar 2018 11:00

ЈН 254 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 254 17 - Конкурсна документација

ЈН 337 17 – Услуге подршке за софтвер ДАМ 15.Mar 2018 10:30

ЈН 337 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 337 17 - Конкурсна документација

ЈН 395 17 - Услуге чишћења објеката у ЕМС АД 15.Mar 2018 10:00

ЈН 395 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 395 17 - Конкурсна документација