Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 448 14 0 – Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС 14.Apr 2018 00:00

ЈН 448 14 0 – Позив за подношење понуда пријава
ЈН 448 14 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 182 17 – Услуга израде техничке документације за адаптацију пословне зграде ЕМС АД у Новом Саду 26.Dec 2017 10:00

ЈН 182 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 182 17 - Конкурсна документација

ЈН 287 17 – Релејна заштита, по партијама 21.Dec 2017 10:00

ЈН 287 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 287 17 - Конкурсна документација

ЈН 203 17 - Набавка прекидача 19.Dec 2017 09:30

ЈН 203 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 203 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1

ЈН 210 17 – Командно сигнални и енергетски каблови 18.Dec 2017 11:00

ЈН 210 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 210 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 185 17 – Набавка активне и пасивне мрежене опреме са пратећим радовима на уградњи 18.Dec 2017 09:30

ЈН 185 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 185 17 - Конкурсна документација

ЈN 244 17 – Procurement of 400kV power transformer 13.Dec 2017 10:00

JN 244 17 - Invitation for submitting bids
ЈН 244 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 274 17 - Резервни делови за високонапонску опрему тип „Б“ 12.Dec 2017 09:30

ЈН 274 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 274 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 206 17 – Подршка у процесу планирања развоја преносног система 11.Dec 2017 11:30

ЈН 206 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 206 17 - Конкурсна документација

ЈН 191 16 0 – Стратегија управљања ризицима у ЕМС АД БЕОГРАД 08.Dec 2017 12:00

ЈН 191 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 191 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1