Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 448 14 0 – Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС 14.Apr 2018 00:00

ЈН 448 14 0 – Позив за подношење понуда пријава
ЈН 448 14 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 230 17 – Набавка намештаја за пословне објекте ЕМС АД 23.Oct 2017 09:30

ЈН 110 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 230 17 - Конкурсна документација

ЈН 119 17 – Систем KVM 19.Oct 2017 10:00

ЈН 119 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 119 17 - Конкурсна документација

ЈН 174 17 – Надоградња ТК система ЕМС АД 18.Oct 2017 10:00

ЈН 174 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 174 17 - Конкурсна документација

ЈН 95 17 – Испитивање квалитета личне заштитне опреме 17.Oct 2017 12:40

ЈН 110 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 95 17 - Конкурсна документација

ЈН 155 17 – Моторне и електирчне тестере 17.Oct 2017 09:30

ЈН 155 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 155 17 - Конкурсна документација

ЈН 212 17 - PC рачунари и монитори 16.Oct 2017 12:00

ЈН 212 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 212 17 - Конкурсна документација

ЈН 163 17 – Опрема за умрежавање 16.Oct 2017 10:00

ЈН 163 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 163 17 - Конкурсна документација

ЈН 134 17 - АКЗ радови 11.Oct 2017 10:00

JN 134 17 - Poziv za podnosenje ponuda
JN 134 17 - Konkursna dokumentacija
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.5

ЈН 195 17– Екстерна ревизија финансијских извештаја 10.Oct 2017 11:30

ЈН 195 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 195 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1