Контакт

Aкциoнaрскo друштвo „Eлeктрoмрeжa Србиje” Бeoгрaд
Скрaћeнo пoслoвнo имe Друштвa je: EMС AД Бeoгрaд

Структура власништва: 100% у власништву Републике Србије

 

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 11
Матични број: 2 0 0 5 4 1 8 2
ПИБ: SR 1 0 3 9 2 1 6 6 1

Делатност:

* пренос електричне енергије
* управљање преносним системом
* организовање тржишта електричне енергије

Наша адреса је:

Aкциoнaрскo друштвo „Eлeктрoмрeжa Србиje”

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЕМС-а, Београд, Кнеза Милоша 11
Централа, Телефон; 011/3330-700, 3241 001
Факс : + 381 11 32 39 908; + 381 11 32 39 408

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЕМС-а, Београд, Војводе Степе 412
Централа, Телефони: 011/3957 303 и 011/3957 304

Самостални сектор за медије и комуникацију ЕМС АД
e-mail: pr@ems.rs
11000 Београд
Кнеза Милоша 11

Телефон : +381 11 32 39 408
Факс : +381 11 32 39 408

Особа овлашћена за контакт са медијима:
Гордана Раковић Рудовић
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију
gordana.rudović@ems.rs

Људски ресурси
11000 Београд
Кнеза Милоша 11

Телефон : +381 11 33 30 742
Факс : +381 11 33 41 832
e-mail: hr@ems.rs

Можете нас контактирати и електронском поштом: kabinet@ems.rs и pr@ems.rs

Подсећамо Вас да нисмо у могућности да гарантујемо поверљивост поруке достављене путем интернета, па Вас молимо да изоставите називе и контакте особа у Вашој поруци.