Контакт

Aкциoнaрскo друштвo „Eлeктрoмрeжa Србиje” Бeoгрaд
Скрaћeнo пoслoвнo имe Друштвa je: EMС AД Бeoгрaд

Структура власништва: 100% у власништву Републике Србије

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 11

Матични број: 2 0 0 5 4 1 8 2
ПИБ: SR 1 0 3 9 2 1 6 6 1

Делатност:
*пренос електричне енергије
*управљање преносним системом

Наша адреса је:
Aкциoнaрскo друштвo „Eлeктрoмрeжa Србиje”

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЕМС-а, Београд, Кнеза Милоша 11
Централа, Телефон; 011/3330-620


Званична адреса за пријем документације у електронском облику: ems@ems.rs

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЕМС-а, Београд, Војводе Степе 412
Централа, Телефони: 011/3957 303 и 011/3957 304

Самостални сектор за медије и комуникацију ЕМС АД
Кнеза Милоша 11
11000 Београд
+381 11 32 39 408
e-mail: pr@ems.rs

Људски ресурси
Кнеза Милоша 11
11000 Београд
e-mail: hr@ems.rs

Овлашћенo лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Тамара Црвеница
+381 11 3330-645
tamara.crvenica@ems.rs

Лице за заштиту података у ЕМС АД Београд:
Јелена Живковић
jelena.zivkovic@ems.rs
+381 11 3330-635

Можете нас контактирати и електронском поштом: kabinet@ems.rs и pr@ems.rs

Подсећамо Вас да нисмо у могућности да гарантујемо поверљивост поруке достављене путем интернета, па Вас молимо да изоставите називе и контакте особа у Вашој поруци.