Табеле са достављеним аукционим понудама – 2015.

ЈП ЕМС је у процесу набавке новог интернет сајта. Из разлога немогућности приказа графичких резултата достављених понуда на различитим интернет претраживачима, а до завршетка набавке новог сајта резултати аукција ће се приказивати у обједињеном табеларном облику за све дугорочне аукције које организује ЈП ЕМС.

Годишње аукције за 2015.
Година Табела са достављеним аукционим понудама
2015. Табела – Година 2015.

 

Месечне аукције за 2015.
Месец Tабела са достављеним аукционим понудама
Јануар Табела – Јануар
Фебруар Табела – Фебруар
Март Табела – Март
Април Табела – Април
Мај Табела – Мај
Јун Табела – Јун
Јул Табела – Јул
Август Табела – Август
Септембар Табела – Септембар
Октобар Табела – Октобар
Новембар Табела – Новембар
Децембар Табела – Децембар

 

Седмичне аукције за 2015.
Седмица Табела са достављеним аукционим понудама
36. седмица – Септембар 2015. Табела – 36. седмица
49. седмица – Новембар 2015. Табела – 49. седмица
49. седмица – Децембар 2015. Табела – 49. седмица
50. седмица – Децембар 2015. Табела – 50. седмица
51. седмица – Децембар 2015. Табела – 51. седмица
52. седмица – Децембар 2015. Табела – 52. седмица
53. седмица – Децембар 2015. Табела – 53. седмица