Табеле са достављеним аукционим понудама – 2016.

ЈП ЕМС је у процесу набавке новог интернет сајта. Из разлога немогућности приказа графичких резултата достављених понуда на различитим интернет претраживачима, а до завршетка набавке новог сајта резултати аукција ће се приказивати у обједињеном табеларном облику за све дугорочне аукције које организује ЈП ЕМС.

Годишње аукције за 2016.
Година Табела са достављеним аукционим понудама
2016. Табела – Година 2016.

 

Месечне аукције за 2016.
Месец Tабела са достављеним аукционим понудама
Јануар Табела – Јануар
Фебруар Табела – Фебруар
Март Табела – Март
Април Табела – Април
Мај Табела – Мај
Јун Табела – Јун
Јул Табела – Јул
Август Табела – Август
Септембар Табела – Септембар
Октобар Табела – Октобар
Новембар Табела – Новембар
Децембар Табела – Децембар