Лепосава Милић

Лепосава Милић је члан Скупштине Акционарског друштва Електромрежа Србије. Дипломирани је економиста. Запослена је у Народној Банци Србије од 1995. године до данас, тренутно на месту помоћника генералног директора Завода за израду новчаница и кованог новца. Током двадесетогодишњег радног искуства у НБС усавршавала се и напредовала у оквиру система: првенствено као програмер у ИТ, затим у набавкама као сертификовани службеник за јавне набавке и руководилац и у финансијама као саветник за план и извештавање и истраживање тржишта.

Лепосава Милић је рођена 1969. године у Београду. Удата је, и мајка двоје деце. Служи се енглеским и руским језиком.