Благоје Цонић

Благоје Цонић је члан Скупштине Акционарског друштва Електромрежа Србије. Цонић има 16 година радног искуства у безбедности саобраћаја, урбанистичком планирању и инжењерингу комуналне инфраструктуре. Каријеру је започео у Убу, 2000. године, као саобраћајни инспектор у општинској управи.  Као помоћник командира Станице саобраћајне полиције у Ваљеву је радио на пословима увиђаја саобраћајних незгода и унапређења рада у ССП, у периоду од 2003 до 2005. године. У Општинској управи Уб  био је начелник Одељења за имовинско правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове од средине 2005. до краја 2006. године, а затим је именован за директора ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб , где је до 2012. године руководио израдом најзначајнијих инфраструктурних пројеката у општини Уб. Од 2012. године ради у ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб у својству стручног сарадника за послове саобраћаја. Цонић  је 1999. дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Члан је Инжењерске коморе Србије.

Благоје Цонић је рођен 1974. године у Београду. Служи се енглеским  језиком.