Милун Тривунац

Милун Тривунац је председник Скупштине Акционарског друштва Електромрежа Србије. Тривунац има близу 15 година радног искуства у области корпоративних финансија и аквизиција предузећа. Каријеру је започео у Прагу, 2003. године, као финансијски аналитичар у „GE Capital“, финансијском огранку „General Electric“ групе. У „Deloitte“ је радио на пословима израде дју дилиџенс извештаја, процене вредности капитала, као и ревизији финансијских извештаја за највеће фирме у Србији, у периоду од 2003 до 2006. године. У Ерсте банци био је шеф одељења корпоративних финансија у периоду од 2006. до средине 2007. године, а затим се бавио пословима портфолио менаџера, где је до 2010. године водио два отворена инвестициона фонда – „АЦ Фондови“ и „Илирика југоисточна Европа“. Од 2010. године радио је у Министарству економије у својству саветника министра, а од јуна 2014. године вршио је функцију в.д. помоћника министра привреде. На место државног секретара у Министарству привреде именован је 2016. године. Тривунац је дипломирао економију на „Anglo American University “ у Прагу, а диплому магистра економије (МБА) стичена „ Rochester Institute of Technology “ у САД. Поседује државну лиценцу портфолио менаџера и положен државни испит. Члан је преговарачког тима Владе Републике Србије за придруживање Европској Унији, за област тржишне конкуренције и питање државне помоћи (поглавље 8). У својству члана управног одбора учествовао је у раду у више предузећа као што су „Енергопројект холдинг“, „Југословенско речно бродарство“, „ФИАТ аутомобили Србија“, „Застава група“, итд. 

Милун Тривунац је рођен 1976. године у Београду. Течно говори енглески језик.