Кристина Бојовић

Кристина Бојовић је извршни директор за људске ресурсе у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд. Дипломирани је менаџер и мастер организационих наука.

Радно искуство је стекла у компанији „Ultima communications“ (агенцији за маркетинг и адвертајзинг) на руководећој позицији акаунт менаџера, потом као ПР у невладиној аустралијској организацији „Care Internacional“.

Од 2005. до 2012. године радила је у „Телекому Србије“, предузећу за телекомуникације, у Дирекцији за људске ресурсе, и то на пословима планирања, реализације и имплементације едукације за запослене, обезбеђивању нормативне подршке реализацији плана образовања, обезбеђивању и праћењу имплементације усвојених компанијских вредности у домену развоја људских ресурса.

У Електромрежи Србије је од децембра 2012. године на пословима руководиоца Центра за људске потенцијале, а послове извршног директора за људске ресурсе обавља од марта 2014. године.