Опште информације - 2021 – Босна и Херцеговина

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2021. години – Босна и Херцеговина
 

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (латиница)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (ћирилица*) DOC

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (ћирилица*) PDF

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (латиница*) DOC

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (латиница*) PDF

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Босна и Херцеговина-Србија, за 2021. годину 

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (ћирилица)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (латиница) 

 

 
Опште информације о дневним аукцијама у 2021. години – Босна и Херцеговина

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)
 

 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2021. години – Босна и Херцеговина

Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)
 


ДАМАС Корисничко упутство