Објава и резултати годишњих аукција - Босна и Херцеговина

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши заједничке аукције годишњих расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром годишњих аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

ATC и резултати месечних аукција су објављени на следећем линку:  Објава и резултати годишњих аукција