Објава и резултати дугорочних аукција 2020 - Архива


Годишње аукције за 2021.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2021 ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
 
Месечне аукције за 2021.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Фебруар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Март ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Aприл ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Мај ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јун ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јул ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Август ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Септембар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Октобар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Новембар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Децембар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде

Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора - Србија за 2020. годину

Календар месeчних алокационих процедура на граници Црна Гора - Србија за 2020. годину

 

Годишње аукције за 2020.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2020 ATC - 50%
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде

 

 

Месечне аукције за 2020.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Фебруар ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Март ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде 
Април ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Мај ATC - 50%*
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде 
Јун ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јул ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Август ATC - 50%
ATC - BARS

ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Септембар ATC - 50%
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде 
Октобар ATC - 50%
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Новембар ATC - 50%
ATC - BARS 
​ATC-MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Децембар ATC - 50%
ATC - BARS 
​ATC-MERS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде

*седмичне аукције се налазе на линку