Опште информације - 2020 - 50%

Опште информације о алокационим процедурама у 2020. години

Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета на границама регулационе области ЕМС АД Београд

Одлука о измени Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета

Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета на границама регулационе области ЕМС АД Београд - пречишћен текст на основу одлуке о измени Правила

Образац Пријаве за закључење уговора са ЕМС АД Београд за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године

Модел уговора о стицању и коришћењу права на капацитет на границама регулационе области ЕМС АД Београд за период 01.01.2020. год. – 31.12.2020. год.

Образац Именовања ексклузивног прекограничног партнера

Образац за измену података

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у аукционим / алокационим процесима на границама регулационе области ЕМС АД Београд, за 2020. годину

Листа ексклузивних прекограничних партнера