Опште информације - 2020 - Македонија

Годишње и месечне аукције у 2020. години, на граници Македонија - Србија организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)


Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2020. – Македонија

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2020. годину

 
Дневне аукције и унутардневну расподелу капацитета организује ЕМС АД Београд


Опште информације о дневним аукцијама у 2020. – Македонија

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2020. годину 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила од 15.11.2019.

Уговор о учешћу у дневним аукцијама на македонско-српској граници за 2020. годину  (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата - за Дневне аукције

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Македонија - Србија за 2020. годину
 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2020. - Македонија

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2020. годину 

Уговор о учешћу у поступку расподеле унутардневног капацитета на македонско-српској граници за 2020. годину (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата - за Унутардневне алокације 

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Македонија - Србија за 2020. годину 

Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Македонија - Србија

ДАМАС Корисничко упутство  

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину