Опште информације - 2020 – Босна и Херцеговина

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2020. години – Босна и Херцеговина
 

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (латиница)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила од 15.11.2019.

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (ћирилица*)

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (латиница*)

* Приликом попуњавања регистрационог формулара се може користити ћирилично или латинично писмо

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (ћирилица)


Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (латиница) 

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Босна и Херцеговина-Србија, за 2020. годину 
 

 
Опште информације о дневним аукцијама у 2020. години – Босна и Херцеговина

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (латиница)

 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2020. години – Босна и Херцеговина

Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)
 
Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини 
(латиница)

ДАМАС Корисничко упутство