Опште информације - 2020 – Румунија

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2020. години

Годишње и месечне аукције у 2020. години, на граници Румунија - Србија организује Translelectrica S.A.
 
Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2020. годину 
Опште информације о дневним аукцијама у 2020. години

Дневне аукције у 2020. години, на граници Румунија - Србија организује ЕМС АД Београд
 
Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2020. годину 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила од 15.11.2019.

Уговор о учешћу у дневним аукцијама на српско-румунској граници у 2020.години (незваничан превод) (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2020. годину
Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2020. години
Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2020. години, на граници Румунија - Србија организује 
Translelectrica S.A.
 
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2020. годину 

ДАМАС Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину