Опште информације - 2020 - Мађарска

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2020. години

Годишње и месечне аукције у 2020. години, на граници Мађарска - Србија организује MAVIR ZRt.

Правила за расподелу дугорочних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2020. годину Опште информације о дневним аукцијама у 2020. години

Дневне аукције у 2020. години, на граници Мађарска - Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“) 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила од 15.11.2019.

Правила за номинацију физичких права преноса између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Обрада личних података (GDPR)

Уговор о учешћу у дневним аукцијама у 2020. години (незваничан превод) 
(*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод) - за дневне аукције

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Мађарскa, за 2020. годину


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2020. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2020. години, на граници Мађарска - Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2020. годину 

Уговор о учешћу на унутардневним алокацијама за 2020. годину (незваничан превод)  (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод) - за унутардневне алокације 

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Србија-Мађарска, за 2020. годину

ДАМАС Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину