Објава и резултати дугорочних аукција

 

Годишње аукције за 2022.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2022 ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
 


Месечне аукције за 2022.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Фебруар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Март ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Aприл ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Мај ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јун ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јул ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Август ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Септембар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Октобар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Новембар
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Децембар
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде