Услови учествовања

„На основу правила о раду тржишта електричне енергије чесници на тржишту електричне енергије су обавезни да сав расположиви капацитет својих балансних ентитета преостао након прихваћених дневних планова рада, ставе на располагање оператору преносног система ради ангажовања у балансном механизму“

На балансном тржишту електричне енергије могу учествовати и:

1        Суседни ТСО – на основу билатералних уговора између ЈП ЕМС и оператора суседних преносних система којим се регулише купопродаја хаварисјке балансне енергије.

2        Снабдевачи електричном енергијом – на основу уговора о системским услугама између ЈП ЕМС и снабдевача“

Навигација