Резервно снабдевање електричном енергијом

“Право на резервно снабдевање има крајњи купац електричне енергије који нема право на гарантовано снабдевање, у складу са одредбама овог закона, у случају:

1) стечаја или ликвидације снабдевача који га је до тада снабдевао;
2) престанка или одузимања лиценце снабдевачу који га је до тада снабдевао;
3) да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, осим ако је престанак уговора последица неизвршавања обавеза плаћања купца;
4) да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, а припада категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије у случају неизвршавања обавеза, у складу са овим законом." 
 
На основу Решења Владе Републике Србије 05 бр. 312-11118/2016-1. улога резервног снабдевача је додељена Јавном предузећу Електропривреда Србије д.о.о. Београд.

Цена резервног снабдевања од 29. новембра 2016. износи:  55.84 EUR/MWh


Решење Владе о одређивању резервног снабдевача

Навигација