Списак купаца којима престаје право на јавно снабдевање

“У складу са Законом о енергетици право на јавно снабдевање имаће:

1        од 1. јануара 2013. године, крајњи купци електричне енергије, односно природног гаса чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем;

2        од 1. јануара 2014. године само домаћинства и мали купци електричне енергије;

3        од 1. јануара 2015. године само домаћинства и мали купци природног гаса.

Одредба става 3. овог члана сходно се примењује и на купце електричне енергије и природног гаса који до дана ступања на снагу овог закона нису били прикључени на систем.“

 

Списак купаца којима је престало право на јавно снабдевање почев од 1.1.2013. на основу члана 206 Закона о енергетици – ревидиран списак 21.01.2013.

Навигација