Комисија за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

На основу Правила о раду тржишта електричне енергије један од задатака ЈП ЕМС је и формирање Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије као саветодавног тела које има надлежности да прати примену Правила о раду тржишта електричне енергије и разматра иницијативе за измену, односно допуну правила.

Чланови Комисије су:

  • 5 представника оператора преносног система од којих један врши функцију председника Комисије;
  • 2 представника произвођача електричне енергије,
  • 1 представник повлашћених произвођача електричне енергије,
  • 2 представника оператора дистрибутивног система,
  • 1 представник јавног снабдевача,
  • 3 представника снабдевача,
  • 2 представника крајњих купаца чији су објекти прикључени на преносни систем.

Седницама Комисије присуствује и представник Агенције за енергетику Републике Србије.

Оснивачка седница Комисије (04.06.2013, Београд):

Пословник о раду комисије

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта верификован на оснивачкој седници

Записник са I састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

 

Друга седница Комисије (15.07.2014, Београд):

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта

Записник са II састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Предлог измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Презентација измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

 

Трећа седница Комисије (12.02.2015, Београд):

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта

Записник са III састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Предлог измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Списак чланова комисије за праћење примене правила о раду тржишта (други сазив)

 

Четврта седница Комисије (26.04.2016, Београд):

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта

Записник са IV састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Предлог измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Списак чланова комисије за праћење примене правила о раду тржишта – 01.06.2016.
 

 

 

Пета седница Комисије (20.10.2016, Београд):

Записник са V састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Преглед измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Списак чланова комисије за праћење примене правила о раду тржишта 

 

Навигација