Архива алокационих процедура за 2018. годину – Босна и Херцеговина


Календар месечних алокација за 2018. годину граница Босна и Херцеговина-Србија
Календар годишње алокациoне процедуре за 2018. годину граница Босна и Херцеговина-Србија

Годишње алокације за 2018.
 

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
2018 ATC Резултати Учесници


Месечне алокације за 2018.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
Јануар ATC Резултати Учесници
Фебруар ATC Резултати Учесници
Март ATC Резултати Учесници
Април ATC Резултати Учесници
Мај ATC Резултати Учесници
Јун ATC Резултати Учесници
Јул ATC Резултати Учесници
Август ATC Резултати Учесници
Септембар ATC Резултати Учесници
Октобар ATC Резултати Учесници
Новембар ATC Резултати Учесници
Децембар ATC Резултати Учесници

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2018. годину