Опште информације - 2018 - Румунија

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. години

Годишње и месечне аукције у 2018. години, на граници Румунија - Србија организује Translelectrica S.A.
 
Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2018. годину
Опште информације о дневним аукцијама у 2018. години

Дневне аукције у 2018. години, на граници Румунија - Србија организује ЕМС АД Београд
 
Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2018. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Регистрациони образац

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2018. годину
Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2018. години
Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2018. години, на граници Румунија - Србија организује 
Translelectrica S.A.
 
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2018. годинуДАМАС Корисничко упутство