Опште информације - 2018 - Македонија

Годишње и месечне аукције у 2018. години, на граници Македонија - Србија организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)


Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. – Македонија

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2018. годину
 
 
Дневне аукције и унутардневну расподелу капацитета организује ЕМС АД Београд


Опште информације о дневним аукцијама у 2018. – Македонија

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2018. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на македонско-српској граници

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Македонија - Србија за 2018. годину
 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2018. - Македонија

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2018. годину

Регистрациони формулар за учешће у поступку расподеле унутардневног капацитета на граници Македонија - Србија

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Македонија - Србија за 2018. годину
 

ДАМАС Корисничко упутство