Опште информације - 2018. – Босна и Херцеговина

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. години – Босна и Херцеговина
 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар (ћирилица*)

Регистрациони формулар (латиница*)

* Приликом попуњавања регистрационог формулара се може користити ћирилично или латинично писмо

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Босна и Херцеговина-Србија, за 2018. годину
 
Опште информације о дневним аукцијама у 2018. години – Босна и Херцеговина

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини
 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2018. години – Босна и Херцеговина

Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини
 
 
ДАМАС Корисничко упутство