Опште информације - 2018 - Румунија

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. – Румунија

Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2018. годинуОпште информације о дневним аукцијама у 2018. – Румунија

Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд  (“ЕМС”) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2018. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Регистрациони формулар (на енглеском језику)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (на енглеском језику)

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2018. годинуОпште информације о унутардневним алокацијама у 2018. – Румунија

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд  (“ЕМС”) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2018. годину


 

ДАМАС Корисничко упутство