Опште информације - 2018 - Хрватска

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. години

Годишње и месечне аукције у 2018. години, на граници Хрватска - Србија организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office)

Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни преносни капацитет у складу са чланом 51 Уредбе (ЕУ) 2016/1719

Специфични Анекс за границу Зона трговања на Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни преносни капацитет

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) - jao.eu
 
 Опште информације о дневним аукцијама у 2018. години

Дневне аукције у 2018. години, на граници Хрватска - Србија организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office)

Правила за експлицитну расподелу дневних преносних капацитета на граници између Зона трговања Хрватске и Србије

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) - jao.eu 
 
Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2018. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2018. години, на граници Хрватска - Србија организује 
ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између Зона трговања Хрватске и Србије

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар за учешће у поступку расподеле унутардневног капацитета на српско - хрватској граници (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод)

Списак Регистрованих учесника који имају право учешћа у поступку расподеле унутардневног капацитета на српско - хрватској граници у 2018. години

 Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Хрватска - Србија

ДАМАС Корисничко упутство