Опште информације - 2018 - Мађарска

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. години

Годишње и месечне аукције у 2018. години, на граници Мађарска - Србија организује MAVIR ZRt.

Правила за расподелу дугорочних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2018. годинуОпште информације о дневним аукцијама у 2018. години

Дневне аукције у 2018. години, на граници Мађарска - Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Правила за номинацију физичких права преноса између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Регистрациони образац

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Мађарскa, за 2018. годину


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2018. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2018. години, на граници Мађарска - Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2018. годину

Регистрациони формулар за унутардневне алокације за 2018. годину

Списак регистрованих учесника на унутар-дневним алокационим процесима на граници Србија-Мађарска, за 2018. годину

ДАМАС Корисничко упутство 

ДАМАС Корисничко упутство за Учеснике у унутардневним алокацијама