Опште информације - 2018 - Бугарска

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2018. години

Годишње и месечне аукције у 2018. години, на граници Бугарска - Србија организује ESO EAD (бугарски оператор преносног система)

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између Зона трговања Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) И ЕМС АД Београд - Незваничан превод

 

Опште информације о дневним аукцијама у 2018. години

Дневне аукције у 2018. години, на граници Бугарска - Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) - Незваничан превод

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на српско-бугарској граници

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Бугарска - Србија за 2018. годину

 
ДАМАС Корисничко упутство