Ангажована балансна енергија и цена поравнања

У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, а у циљу транспарентности и што боље информисаности учесника на тржишту, ЕМС АД од 14.12.2012. објављује податке о укупној ангажованој балансној енергији, као и цени поравнања за одступање балансних група за посматрани тржишни дан.

Цена поравнања (ЦП) за сваки обрачунски интервал се одређује као пондерисана цена активираних експлицитних и имплицитних понуда из терцијарне регулације, ангажоване уговорне балансне резерве и ангажоване секундарне регулације.

У случају да је ЦП негативна у обрачунском интервалу, усваја се да је ЦП једнака 0 EUR/МWh.

ЦП може максимално да буде 1,5 пута већа од максималне цене ангажоване балансне енергије у регулацији навише у том обрачунском интервалу.

ЕМС АД објављује прелиминарне и коначне вредности ангажоване балансне енергије и цене поравнања и то:

Прелиминарне: у дану Д+1 за тржишни дан Д (у понедељак за петак, суботу и недељу)
Коначне: у дану Д+8 за тржишни дан Д“

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 21.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 22.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 23.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 24.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 25.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 26.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 27.12.2121.

Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 28.12.2121.


Извештај о ангажованој балансној енергији из процеса нетовања одступања за дан 29.12.2121.


Извештај о ангажованој балансној енергији и цени поравнања:

Aрхива