Објава годишњих аукција - Македонија

Годишње аукције организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)